T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Terme 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Kuralları

Kütüphane İşleyişi

Kütüphane hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?


Hizmetlerimizden yararlanmak için üye olmamız yeterlidir.
Kütüphaneye gelmek suretiyle okuma salonunda koleksiyondan seçtiğiniz kitabı ya da kendi kitabınızı okuyabilir, dergilerimizden yararlanabilir, ödünç kitap alabilirsiniz.

Kütüphane hizmetleri için ücret ödemem gerekiyor mu?


Kütüphanedeki tüm hizmetler ücretsizdir. Ancak aldığınız kitabı kaybettiğiniz ve yıprattığınız takdirde kitabın aynısını satın alıp kütüphaneye iade etmeniz, piyasada bulunmadığı takdirde bedelini ödemeniz gerekebilir.

Üyelik şartları nedir?


Türk vatandaşı ve 6 aylık oturum almış herkes kimlik bilgilerini ibraz eden bir belge ile üye olabilir. 15 yaş üstü vatandaşlar e-Devlet üzerinden üye olabilirler.

Kütüphane çalışma saatleri nedir?

Hafta İçi 08.00 - 17.00

Ödünç Verme Birimi (Yetişkin)

Hafta İçi ve Cumartesi günleri 08.00 - 17.00

Ödünç Verme Birimi (Çocuk)

Hafta İçi ve Cumartesi günleri 08.00 - 17.00

Pazar, Pazartesi ve resmi günler kapalıdır.Aradığım kitabın kütüphanenizde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilirim?


Katalog Sorgulamasını kullanarak kütüphanemiz ve bakanlığımıza bağlı tüm halk kütüphanelerinin koleksiyonlarında arama yapabilirsiniz.

Arama yapacağınız esere ilişkin arama bilgilerini girdikten sonra ayrıntılara ulaşmak için başlığına tıklamanız gerekmektedir.

Aradığım kitap kütüphanede yok ise ne yapmalıyım?


Ankara’da başka bir halk kütüphanesinde bulursanız kitabı buradan gidip tekrar üye olmadan ödünç alabilirsiniz. Başka bir ildeyse kütüphanemize başvurabilirsiniz. Biz bu kitabı sizin için getirtebiliriz.

Kaç materyal(kitap, dergi vb.) ödünç alabilirim?


Bir defada en fazla 3 (üç) materyal ödünç alabilirsiniz.

Ödünç aldığım materyal(kitap, dergi vb.) bende ne kadar kalabilir?


Ödünç alınan materyallerin 15 (on beş) gün içerisinde teslimi gerekmektedir.

Ödünç aldığım kitabın iade süresini nasıl uzatabilirim?


Kütüphaneye gelmeden, ödünç alınan kitapların yenileme yani uzatma işlemi yapılabilir.

Uzatma işlemi, en erken eserin iade etme tarihinden 5 (beş) gün önce yapılabilir. Bir defaya mahsus 15 (on beş) günlük süre uzatımı yapılabilir.

Teslim gününde ve teslim günü geçtiğinde süre uzatımı yapılamaz. 

Kitap süresi uzattırmak için kullanabileceğiniz telefon numaralarımız ve internet adresimiz :     


Ödünç alınan kitapları geç getirdiğimde ne olur?


Ödünç aldığı kitabı geç getirmiş kullanıcılara kütüphane yönetimi tarafından ilk seferinde kitabı geç getirdiği süre kadar, ikinci seferinde 3 (üç) ay, üçüncü gecikmede 6 (Altı) ay olmak üzere hak mahrumiyeti uygulanır.

Ödünç aldığı kitabı zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, kitabı teslim edinceye kadar yeni kitap ödünç verilmez.

Ödünç aldığım kitabı kaybedersem ne olur?


Ödünç aldığı kitabı kaybeden, zarar veren, yıpratan okuyucu; kitabın yenisini temin etmek zorundadır. Aldığı kitabı iade etmeyen kullanıcılar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

Hangi durumlarda bilgi vermeliyim?


Adres, telefon ve e-posta değişikliklerinde bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Kitap bağışlayabilir miyim?


Evet bağışta bulunabilirsiniz. Bağışta bulunmak için ön bilgi almak isterseniz Halkla İlişkiler Birimimizle irtibata geçebilirsiniz. 0362 876 20 34
Teknik Bilgiler

ISBN nedir?


Açılımı: Internationational Standart Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası)... Türkiye’de şubesi bulunan uluslararası kitap numarası üreten bir ajanstır.

KOHA nedir?


Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm halk kütüphanelerinde kullanılan, Ö/AKK(Özgür ve Açık Kaynak Kodlu) bir kütüphane otomasyon yazılımıdır. Yazılım dünyada birçok kurum, üniversite, okul ve halk kütüphanesinde kullanılmaktadır. Yapılan kitap taramaları ve kütüphanede kullanılan ödünç verme sistemi bu yazılım üzerinde yapılandırılmıştır. 

Kitap sırtlarındaki numaralar ne anlama geliyor?


Yer numarasını oluşturan harf ve rakamların ne ifade ettiğini anlamakta ne kadar başarılıysanız kitabın raflardaki yerini o oranda hızlı ve kolay bulabilirsiniz.

ABD'li Kütüphaneci Melvil Dewey'in bulduğu ve onun adıyla anılan Dewey Onlu Sınıflama Sistemi (Dewey Decimal Classification (DDC))’dir. Dewey Onlu Sınıflama Sisteminde; kitaplar konularına göre gruplandırılmakta ve konular sayısal ifadelerle tanımlanarak; hiyerarşik bir sayısal düzene göre raflara sıralanmaktadır. Böylece araştırma yapılan bir konuya ilişkin tüm kitaplara bir arada erişim sağlanmaktadır.
Dewey Onlu Sınıflama Sisteminde 10 ana konu grubu vardır. Bu 10 ana konu grubu kendi içinde alt konulara bölünmektedir.

                               Detaylı Dewey Sınıflama Sistemi

000 Genel Konular
100 Felsefe- Psikoloji
200 Din
300 Sosyal Bilimler
400 Dil Bilim
500 Kuramsal Bilimler
600 Uygulamalı Bilimler
700 Sanatlar
800 Edebiyat
900 Tarih - Coğrafya - Yaşam Öyküsü

Yer numarası: Aradığınız kaynağın tam olarak hangi rafta, hangi sırada olduğunu gösteren ve eserin kolayca bulunmasına olanak veren numaradır. Sınıflama numarası, yazar numarası, yayın tarihi, varsa cilt/kopya bilgisinden oluşur. Kitaplar bu numaraya göre raflarda dizilidir.

Kitap sırtlarındaki etiket renkleri ne anlama geliyor?


Kitaplar konularına göre sınıflandırılmıştır. Ana konular 10’a ayrılmıştır. İşte kitap sırtlarındaki her renk bu konuların her birini gösterir. 

http://www.adnanotukenkutup.gov.tr/Resim/283074,deweykodlarpng.png?0

Genel Kurallar


Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin Her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

 • Kütüphaneye girerken cep telefonları sessiz konumda tutulur ve içeride kullanılmaz.
 • Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır.
 • Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.
 • Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.
 • Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.
 • Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.
 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane sorumlu tutulamaz.

Ödünç Verme Kuralları:

 • Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.
 • Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir belge yeterlidir.
 • Kullanıcılar üye kartı veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir
 • Kullanıcıya kütüphane üyelik formu imzalatılır.
 • Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.
 • Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.
 • Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.
 • Ödünç alınan eserlerin zarar verilmeden zamanında iadesi esastır.
 • Üzerinde süresi dolmuş materyal bulunan kullanıcılara, üzerlerindeki materyalleri iade etmedikçe, yeni materyal ödünç verilemez.
 • Zamanında iade edilmeyen materyaller için, ilgiliye e-posta, SMS ve mektup ile hatırlatmada bulunularak, iade edilmesi istenir.
 • İade edilmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratılan ya da kaybedilen materyaller için kütüphane yönetimi tarafından, eserin piyasadan temin edilmesi , temin edilemiyorsa rayiç bedelini ödenmesi istenebilir.