T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Terme 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesi

Personel Listesi


Atatürk Üniversitesi 2016 yılı Bilgi ve Belge Yönetimi (Lisans)  bölümü mezunudur. 2017 yılında kütüphaneci kadrosunda atanmış olup Terme 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinde Kütüphane Yetkilisi olarak devam etmektedir.

 
    
  
Ünvan

 Ad-Soyad

 E-posta

 Kütüphaneci Filiz ÖNDER filiz.onder@kulturturizm.gov.tr